מבזק  חדשות
 

 
Wine Israel


מחירים לנוחותך
קייטרינג

אינדקס חברות קייטרינג:
קראו ביקורות, וערכו
השוואת מחירים

www.cateringo.co.il

 
קטלוגים דיגיטליים

 
   שפכי מסעדות ומה שביניהם


הפרה של הכללים מצד בעלי עסקי ההסעדה עלולה להוביל להטלת חיובים כבדים של אלפי ועשרות אלפי שקלים מטעם תאגידי המים והביוב, ואף חושפים את מנהלי העסק לכתב אישום פלילי בגין הזרמת שפכים אסורים.

עזר פישלר  וד"ר אלתאי באך*


תחום האוכל והאירוח הוא מהרגישים ביותר ומהראשונים להיפגע במצב של מיתון או משבר בטחוני בנוסף לכך זהו הסקטור העסקי בעל רמת הסיכון הפיננסי הגדול ביותר. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), בכל שנה, נסגרות בממוצע 8 מסעדות על כל 10 חדשות שנפתחות והמשמעות הכלכלית בכך היא הפסדים עצומים אשר הביאו את בנקים לצמצם עבורם את מתן האשראי.
עם זאת, מדובר באחד התחומים החשובים בהנעת המשק הישראלי בכל הנוגע לתיירות, פנאי, אירוח, בילוי וכמובן תעסוקה. נתוני הלמ"ס מציגים כי 15% מכלל העסקים בישראל הם מתחום האוכל והאירוח (לא כולל תיירות) אשר הפדיון הכולל בהם הוא יותר מ-50 מיליון ₪ בשנה.
חשיבותו של סקטור המסעדנות, האוכל והאירוח בישראל לכלכלה הישראלית הוא רב אולם מדובר באחד הסקטורים אשר מצוי תחת אכיפה רגולטיבית אדירה. באופן טבעי, עיקר האכיפה נעשית עבור ההכנה על האורחים או לקוחות וזאת בקביעת תקני כיבוי אש ותברואה ניאותים. אולם בשנים האחרונות מתהדקת אחיזת גורמי האכיפה באופן אשר מותיר את עסקי המזון באי-ודאות כלכלית ותפעולית.
 
השפכים של מסעדות
 
אחד מגורמי האכיפה אשר באים לידי ביטוי כלכלי משמעותי הוא הזרמת השפכים בעקבות הטלת  "כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014" כחלק מחוק תאגידי המים. על פי חוק זה נאסר על מסעדות, מטבחים מוסדיים, מטבחי קייטרינג ובתי קפה להזרים לביוב שפכים באיכות נמוכה מזו שנקבעה בכללים. הפרה של הכללים מובילה להטלת חיובים כבדים של אלפי ועשרות אלפי שקלים מטעם תאגידי המים והביוב ואף חושפים את מנהלי העסק לכתב אישום פלילי בגין הזרמת שפכים אסורים.
הכללים קובעים תנאים עבור 19 קטגוריות עסקיות בישראל את איכות ההזרמה ומספר הבדיקות בשנה אותן יערוך תאגיד המים באופן אקראי. עסקים מתחום תעשיית המזון מצויים ב-4 קטגוריות כאשר בממוצע נבדקים בהם כ- 8 פרמטרים מהם 5 לפחות מוגדרים כאסורים. חומרת הכללים חושפים את בעלי תעשיית המזון והאירוח, לרבות מסעדות ובתי קפה, לרמות אכיפה מתמשכת אשר לצידה סעיף הוצאות ההולך וגדל. יש לזכור כי לשון החוק מגדירה שמטרת הכללים היא בין היתר "להסדיר את ההזרמה של שפכי התעשייה באופן שלא תגרום לנזק במערכת הביוב של חברה או של כל גורם אחר, לפעולת הזרמת הביוב ולתהליכי הטיפול בשפכים או להשבת קולחין". לפיכך, משמעות נוסח הכללים היא הטלת אחריות לתשתיות הלאומיות והמוניציפאליות על בעלי עסקים קטנים אשר בשפכים נמצאו שאריות רקב מזון.
אין מחלוקת על העובדה שבעל עסק המזרים את שפכי מטבחו למערכת הביוב הציבורית, נדרש למנוע פגיעה בתשתיות הביוב, גם אם משלם את אגרת הביוב, שהרי זו מיועדת להסדרת הביוב והשפכים שאינם כוללים עומסי מזהמים מעבר למותר.
 
דרישה מבעלי העסק
 
המחלוקת אשר צפה ועולה משנה לשנה, ואף חוזרת על עצמה בחוות דעת משפטיות ומקצועיות, היא השיטה. הרי, תאגידי המים אינם אלו אשר קובעים את התעריפים ואת אופן הגביה אלא רשות המים אולם על תאגידי המים מוטלת החובה לוודא שהחיובים  נעשו רק לאחר בדיקה קפדנית.
הטלת הדרישה לדיגום ומיקום הדיגום, היקפי החיוב אותם מטילים תאגידי המים ואופן גביית החיובים מאפשרים לבעל העסק להגיש ערעור לרוב בתוך פרק זמן של כ-15 ימים בלבד. בפרק זמן קצר זה, על בעל העסק להספיק לזהות את הכשל או השגיאה להכין עבורה דו"ח או חוות דעת מקצועית ולוודא שטענותיו ניתנות להוכחה. לרוב, אין ממהרים בעלי העסקים לטפל במסמכי תאגיד המים ובכך מאבדים את זכות הערעור ולמעשה מאשרים באי-תגובה את החיוב או ממצאי המעבדה, מהלך אשר פוגע בעסק.
ככל שמענה שמוגש לתאגיד המים, בין אם הוגש עצמאית ובין אם הוגש על ידי גורם מקצועי, יהיה רהוט ומבוסס, כך תתאפשר לבעל העסק להבטיח מניעת חיוב שגוי. יצוין בקצרה כי ניסיונו של כותב המאמר שזור בשפע של חיובים שגויים אותם נדרש לבטל משום אי מילוי הנחיות והוראות מצד הגורמים בדיגומי השפכים, האנליזות וחישוב החיובים.
בחשבונותיו של בעל העסק לתאגיד המים משוקללים בממוצע בכל שנה 4,000 ₪ עבור ביצוע אנליזות המעבדה המוטלות כחוק על העסק, גם אם לא נמצאו בהם כל חריגות. ולכן, כמו שקיימת האפשרות שבוצעה שגיאה בביצוע אנליזות אשר הובילה להטלת חיוב חריג, אותה הסבירות לביצוע שגיאה קיימת גם באנליזה תקינה ובהתאם, חיוב של מאות שקלים בגין ביצוע אנליזה שגויה צריך להתבטל באופן מיידי. יתרה מכך, כאשר החיוב הוא בגין שפכים אסורים, צפוי לעמוד בעל העסק בפני חשיפה להפרת חוק כתב אישום פלילי מצד המשרד להגנת הסביבה.

בשורה התחתונה
 
כסיכום למאמר זה, ראוי לשוב ולהזכיר את חשיבות מניעת הפגיעה במערכת הביוב והשבת הקולחין שמשמשים להשקיה חקלאית מצד בעלי עסקים המזרימים שפכים בהם מסעדות, בתי קפה, מטבחים מוסדי וכד'.  לצד זה, על בעלי עסקים אלו לזכור בכל פעם מחדש כי הם מצויים תחת כללי תאגידי מים וביוב מכוח חוק תאגידי המים ועל כן נדרשים לגלות ערנות ואחריות ביחס לחיובים המוטלים על העסק מעת לעת. זאת בדומה לקפדנות שמגלים בעלי העסקים בדו"חות שכר העובדים, חיובי האשראי ודמי הניהול בבנקים.
מורכבות מסמכי תאגידי המים ואנליזות המעבדה ופרק הזמן הקצר שמתיר החוק כדי לערער על החיוב, גורם לרבים מבעלי עסקי המזון והמסעדות לאבד את זכות הערעור הנתונה בחוק ובכך לאשר לכאורה את החיובים או ממצאי הדיגום. סיוע מצד גורם מקצועי יוכל מחד גיסא לאפשר זיהוי חד-משמעי של שגיאות במסמכי התאגיד ומאידך גיסא להבנה כי אכן שפכי העסק אינם עומדים בדרישות הכללים. בהתאם, יוכל להינתן מענה מהיר מול תאגיד המים לשם תיקון או השבת חיובים שגויים או בהסדרת איכות השפכים לשם עמידה בחוק. 
--------------------
* הכותבים:
עזר פישלר (M.Sc.; M.B.A)- מומחה לאיכות סביבה, לשעבר מנכ"ל עמותת צלול.
ד"ר אלתאי באך (Ph.D)- מומחה להנדסת טיפול בשפכים.
הכותבים הינם בעלי המיזם "אקוטק ניהול" שמטרתו לבצע בקרה ופיקוח על חיובי תאגידי המים עבור תעשיית המזון והמסעדנות ולספק פתרונות הנדסיים מתאימים.


הרשם חינם לקבלת עדכונים!
דואר אלקטרוני *
שם פרטי *
שם משפחה
תפקיד/מקצוע *

Go Back  Print  Send Page
כניסה חופשית
למהדורה הדיגיטלית

יש להקליק על השער ולהמתין לטעינה
לצפייה באינטרנט, בסמארטפון ובטאבלט
לארכיון מזון+
 
תערוכות, כנסים וימי עיון
 


 
אתר השפים ICPA
(בחסות מזון+) 
 
התאחדות השפים והקונדיטורים המקצועיים בישראל - ICPA
www.icpa-israel.co.il

 

ספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 הוספה למועדפים    |   חזור למעלה    |    הפוך לעמוד הבית    |    מפת האתר    | 


 © כל הזכויות באתר זה שמורות לחברת מירב-דסקלו הפקות בע"מ

לייבסיטי - בניית אתרים